بخشی از دوره های آموزشی کلینیک کسب و کار، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :

طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.

سرفصل دوره ها: در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.

مکان:  مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در محل کلینیک کسب و کار و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.

زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد

 

جهت تعریف دوره های اختصاصی سازمان خود با کارشناسان کلینیک کسب و کار تماس بگیرید

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod