ردیف

عنــاوین دوره های فروش و بازاریابی

مدت زمان

۱

بازاریابی خدمات ۱۲ ساعت
۲ تکنیک های فروش حرفه ای ۱۶ ساعت
۳ بازاریابی عصبی (Neuro Marketing) ۱۶ ساعت
۴ شبکه سازی حرفه ای و پول ساز در کسب و کار ۱۲ ساعت
۵ وقتی مشتری با چماق می آید!

راهکارهای نوین مدیریت شکایات مشتریان

۸ ساعت
۶ روشهای مدرن جذب مشتری و بازاریابی در کسب و کار ۱۶ ساعت

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod