مشاوران

نمایش 65 - 80 از 94

دوست داری محصولی که میخوای تولید کنی و بفروشی ؟

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدییریت منابع انسانی

روش های ایده یابی کسب و کار

استارت آپ , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک

طراحی مدل کسب و کار (بیزینس مدل)

استارت آپ , بازاریابی و فروش , تبلیغات , توسعه کسب وکار , دیجیتال مارکتینگ , مدیریت استراتژیک

کارگاه آموزشی okr برنامه ریزی به سبک سیلیکون ولی ( به همراه کوچینگ )

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

کارگاه آموزشی آنلاین هوش مالی

استارت آپ , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک

کارگاه اموزش انلاین اصول و مبانی بازاریابی

بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک

کارگاه اموزشی انلاین مدیریت تیم فروش

بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار

کارگاه اموزشی زبان بدن در مذاکرات

استارت آپ , بازاریابی و فروش , کارآفرینی , مدییریت منابع انسانی

کارگاه اموزشی شخصیت شناسی

توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی

مدیریت ارتباط با مشتری و روان شناسی مشتری

استارت آپ , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

مدیریت استارت آپ ها و کسب و کار های خرد

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , کارآفرینی

مدیریت برند

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , تبلیغات , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی
1 2 3 4 5 6