نمایش یک نتیجه

 • دکتر بهروز بیات

  عنوان مدیریت- کارآفرینی   سوابق علمی: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناسی ارشد علم اطلاعات…

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
 • دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

  عنوان طراحی ساختار- فرایند و سیستم های سازمانی- اجرای نظام های تعالی سازمانی و بهره وری- طراحی سازمان نوآور و کارافرین- شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینی و سرمایه…

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
 • دکتر رضا محمدکاظمى

  عنوان مدیریت برنامه ریزی، تدوین مدل کسب و کار الکترونیکی، کارآفرینی سوابق علمی: دکترى مدیریت وبرنامه ریزى-تربیت بدنى, تربیت معلم تهران کارشناسى ارشد تربیت بدنى, دانشگاه تهران کارشناسى تربیت…

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
 • دکتر پروانه گلرد

  عنوان مدیریت- کارآفرینی   سوابق علمی: دکتری: مجموعه مدیریت نیروی انسانی و مدیریت رفتار سازمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد: مجموعه مدیریت نیروی انسانی…

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
 • دکتر پیمان متقی

  عنوان کارآفرینی – منابع انسانی-رفتار سازمانی   سوابق اجرایی و عملیانی: کارشناس مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۲ کارشناس مرکز مطالعات مدیریت و بهره…

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر