نمایش یک نتیجه

  • دکتر علی صادقین

    عنوان مشاورسرمایه گذاری و اقتصادی، مطالعه بازار، تامین مالی ، بورس سوابق علمی: دکتری دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران اقتصاد/توسعه کارشناسی دانشگاه تبریز اقتصاد بازرگانی…

    ۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر