نمایش یک نتیجه

  • دکتر مهرداد پیدایی

    عنوان: مشاور حوزه تعالی و آموزش منابع انسانی معرفی: دکتر مهرداد پیدایی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران صاحب…

    رایگان اطلاعات بیشتر
  • دکتر مینا مهرنوش

    عنوان: مشاور حوزه های مختلف کسب و کار کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتری: اقتصاد / گرایش اقتصاد بین الملل /اقتصاد سنجی سوابق شغلی و مدیریتی :…

    ۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر