نمایش یک نتیجه

  • دکتر عطاالله هرندی

    عنوان: مشاور استراژی معرفی: دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبائی مدرس مدعو دانشگاه تهران مولف دوعنوان کتاب و ترجمه پنج عنوان کتاب در حوزه مدیریت استراتژیک تدوین و…

    ۱۳۹,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
  • دکتر مینا مهرنوش

    عنوان: مشاور حوزه های مختلف کسب و کار کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتری: اقتصاد / گرایش اقتصاد بین الملل /اقتصاد سنجی سوابق شغلی و مدیریتی :…

    ۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر