نمایش یک نتیجه

  • دکتر مینا مهرنوش

    عنوان: مشاور حوزه های مختلف کسب و کار کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامهریزی دکتری: اقتصاد / گرایش اقتصاد بین الملل /اقتصاد سنجی سوابق شغلی و مدیریتی : مدیرکل…

    ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر