چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه کسب و کار
دوازدهمین نمایشگاه صنعتی بازرگانی
سومین کنفرانس بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه
نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان
نخستین کنفرانس روابط عمومی، صنعت و تولید ملی
سومین کنفرانس مدیریت فروش
تندیس زنان کارآفرین
اولین سمینار مدیریت خلاق-واحد مشتری مدار
هم اندیشی زنان کارآفرین
تندیس دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod