دکتر حسن ابوالملوکی

استراتژی و بازاریابی و بازرگانی بین الملل

درباره استاد:

حسن ابوالملوکی دانش آموخته ممتاز دکتری تخصصیPhD و MBA دانشگاه تهران ) رتبه ۳۹ کنکور سراسری دکتری و 1۳ ارشد ، رتبه اول آزمون ورودی تخصصی دکتری ۹5) مدرس و مشاور در 2 حوزه بین رشته ای : 1 )مدیریت استراتژیک و توسعه کسب و کار 2) تحلیل گری مالی :تامین مالی – سرمایه گذاری می باشد . چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی و مدیریت چندین پروژه پژوهشی کاربردی از جمله سوابق آکادمیک و اجرایی ایشان هست . به مدت ۹ سال مدیرتوسعه کسب و کار و سرمایه گذاری هلدینگ, Corp International LG در ایران بوده و در حال حاضر به عنوان مشاور معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می کنند.

تحصیلات:

دکتری: مدیریت استراتژیک/دانشگاه تهران


کارشناسی ارشد:MBA/دانشگاه تهران


کارشناسی:مهندسی صنایع/دانشگاه آزاد


خلاصه سابقه فعالیت:

مشاور معاون وزیر اقتصاد در وزارت اقتصاد و دارایی


مشاور مدیر عامل – توسعه کسب و کار و تامین مالی در هلدینگ پرشین


معاونت توسعه کسب و کار و تامین مالی در هلدینگ ال جی اینترنشنال


حوزه های مشاوره:

مدیریت استراتژیک


توسعه کسب و کار


سرمایه گذاری


توضیحات بیشتر

وزارت اقتصاد و دارایی مشاور معاون وزیر اقتصاد 1398-ادامه
هلدینگ پرشین مشاور مدیر عامل – توسعه کسب و کار و تامین مالی1398 -1395
هلدینگ ال جی اینترنشنال معاونت توسعه کسب و کار و تامین مالی 1388-1395
مدیر بازرگانی  شرکت MSBAA International 
شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات معاونت طرح و برنامه 1386-1387
شرکت Construction GS کارشناس طرح و توسعه 1384-1386


پروژه های مشاوره

هلدینگ پرشین تامین مالی پروژه زنجیره تامین PVC مارشنان 1398
صنف پوشاک تدوین سند جامع استراتژیک صنعت پوشاک ایران 1398
هلدینگ پرشین طراحی مفهومی مرکز خرید TSV -توسعه وتامین مالی 1396
شرکت سینا فوالد کاشان امکان سنجی و طراحی مدل کسب و کار برای فروشگاههای مجازی 1396EGS
ستاد اجرایی فرمان امام طراحی و اجرای سیستم مدیریت استراتژیک 1395
هلدینگ ال جی اینترنشنال طراحی و بروز رسانی مدل کسب و کار ( رویکرد صادرات)1395
شرکت امید آهنگران امکان سنجی و طراحی مدل کسب و کار برای واردات برند Corporation VF 1395


 دوره های مدیریتی بین المللی

دوره مدیریت استراتژیک ( Strategy Corporate ) دانشگاه سئول – آموزش مدیران ارشد هلدینگ ال جی کره 2011
دوره مدیریت مالی پیشرفته (Finance Corporate (دانشگاه سئول – آموزش مدیران ارشد هلدینگ ال جی کره 2010
کاندیدای CFA ( تحلیل گری حرفه ای مالی ) آزمون ماه June 2020


 سوابق تدریس


روش تحقیق دانشکده مدیریت 1398 سرمایه گذاری پیشرفته