دکتر محمدرحیم اسفیدانی

مدیریت بازاریابی

درباره استاد:

دکتر محمدرحیم اسفیدانی تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت و دکترای خود را در رشته بازاریابی در دانشگاه تهران گذرانده است. از جمله افتخارات ایشان می‌توان به انتخاب شدن به عنوان پژوهشگر برگزیده در جشنواره هفته پژوهش و اجرای طرح برگزیده وزارت بازرگانی اشاره کرد. دکتر اسفیدانی در حوزه پژوهشی بسیار فعال بوده و علاوه بر چاپ مقالات متعدد در زمینه بازاریابی کتاب‌های هوش تجاری، مشارکت برای خلق ارزش و روش تحقیق در کسب و کار را ترجمه کرده است.

تحصیلات:

دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران


كارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران


كارشناسی مدیریت، دانشگاه تهران


خلاصه سابقه فعالیت:

مشاوره در سازمان‌های بزرگ صنعتی در امریکا


همکاری با دکتر راسل ایکاف بنیان‌گذار تفکر سیستمی


فعالیت در سازمان بین‌الملل UNIDO


حوزه های مشاوره:

رفتار مصرف کننده


مدیریت بازاریابی و فروش


هوش تجاری


برای رزرو مشاوره :

توضیحات بیشتر

سوابق اجرایی و پژوهشی پروفسور بیژن خرم در خارج از کشور می‌توان به مشاوره در سازمان‌های بزرگ صنعتی در امریکا و همکاری با دکتر راسل ایکاف بنیان‌گذار تفکر سیستمی، فعالیت در سازمان بین‌المللی UNIDO، همکاری با پروفسور دیوید مک کلند در دانشگاه هاروارد و پژوهش در مورد دموکراسی صنعتی در دانشگاه آکسفورد اشاره کرد.

ایشان در دانشگاه‌های مطرح ایران نیز سابقه تدریس داشته و به عنوان پدر علم تفکر سیستمی در کشور شناخته می‌شوند. درس تفکر سیستمی ایشان در دوره‌های نیمه حضوری DBA دانشگاه تهران جز گنجینه‌های ارزشمند این دوره‌ها به حساب می‌آید.

کنفرانس‌ها

  • رفتار خرید مصرف‌کنندگان در بحران‌های اقتصادی (از تحریم تا کرونا). اسفیدانی محمدرحیم (1399)., مدیریت کسب‌وکار در تراز جهانی از منظر اقتصاد مقاومتی, 15-15 دی, تهران, ایران.
  • بررسی تاثیر سبک زندگی و گرایش افراد به کالای لوکس بر تعلق احساسی آنها به برند لوکس. کاشانی محمد, اسفیدانی محمدرحیم, سیدجوادین سیدرضا (1395)., دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی, 3-4 بهمن, تهران, ایران.
  • بررسی تاثیر محتوای تبلیغات براثر خودفعال‌سازی تبلیغات محصولات آرایشی – بهداشتی. وزیری شیوا, اسفیدانی محمدرحیم, خانلری امیر (1394)., نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات, 19-19 اردیبهشت, تهران, ایران.
  • بررسی تاثیر محتوای تبلیغات بر اثر خود فعال‌سازی تبلیغات محصولات آرایشی – بهداشتی. وزیری شیوا, اسفیدانی محمدرحیم, خانلری امیر (1394)., نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات, 19-19 اردیبهشت, تهران, ایران.
  • شناسایی و وزدن‌دهی مهمترین موانع و چالش‌های به کار گیری تجارت الکترونیکی در صنعت بیمه. فرخ زاده حسن, ساجدی فر علی اصغر, اسفیدانی محمدرحیم (1391)., پنجمین کنفرانس و جشنوار کسب‌وکار بیمه
  • مدلسازی و تحلیل زنجیره ارزش صنعت بسته بندی در ایران. نوری روح اله , صالحی محسن, فتح اله مهدی, اسفیدانی محمدرحیم, رهبر آزاد مژگان (1391)., پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و زنجیره تامین, 26-27 آبان, تهران, ایران.

کتابهاى تاليفى


1 (محمدرضا طبيبى و محمدرحيم اسفيدانى. “مهارتهاى فروشنده موفق.” : محمدرضا طبيبى، 1387.
2 (سيدرضا سيدجوادين و محمدرحيم اسفيدانى. “بازاريابى صنعتى.” : زمزمه نور، 1388.
3 (محمدرحيم اسفيدانى، حميد اسفنديانى ، روح ا نورى ، سعيد فتحى و محمد ابويى اردکان. “کاربردهاى تجارت الکترونيکى.” : موسسه مطالعات و
پژوهشهاى بازرگانى، 1389.
4 (محمدرحيم اسفيدانى، مسعود کرمى و احسان آقاجرى . “پنجره واحد تجارى.” : موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1389.
5 (سيدرضا سيدجوادين و محمدرحيم اسفيدانى. “تئورى سازى داده بنياد و نرم افزار اطلس تى.آى.” : موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى،
.1389
6 (روح اله نورى ، محمد ابويى اردکان، سعيد فتحى ، محمدرحيم اسفيدانى و بهناز بهادرىفر . “روش شناسى طراحى و نيازسنجى دوره هاى
آموزشى حرفه اى: تجربه اى ملى.” : موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1389.
7 (فروهيد ناصحى ، محمدرحيم اسفيدانى و سولماز دمدانى . “بازاريابى هوشمند با رويکرد مديريت دانش مشتريان.” : موسسه مطالعات و
پژوهشهاى بازرگانى، 1390.
8 (مسعود شريعتى ، غلامرضا شاه محمدى ، محمدرحيم اسفيدانى و روح الله نورى . “پليس الکترونيکى و نقش آن در پيشگيرى.” : دانشگاه علوم
انتظامى، 1390.
9 (سيدرضا سيدجوادين و محمدرحيم اسفيدانى. “رفتارمصرفکننده.” تهران: دانشگاه تهران، 1391.
10 (شهريار محسنين و محمدرحيم اسفيدانى. “مدلسازى معادلات ساختارى به کمک نرمافزار ليزرل (آموزشى و کاربردى).” تهران: مهربان، 1392.
11 (محمدرحيم اسفيدانى و شهريار محسنين. “معادلات ساختارى مبتنى بر رويکرد حداقل مربعات جزئى به کمک نرم افزار PLS Smart “.تهران:
مهربان، 1393.
12 (روح الله نورى و محمدرحيم اسفيدانى. “کاربردهاى تجارت سيار.” تهران: چاپ و نشر بازرگانى، 1393.
13 (مسعود کيماسى، محمدرحيم اسفيدانى، زهرا کاشانى زاده و ليدا حاجى بابا. “استعاره هاى تصويرى در تبليغات.” تهران: مبلغان، 1398.
کتابهاى ترجمه شده
1 (محمدرحيم اسفيدانى و روح اله نورى . “هوش تجارى.” : شرکت چاپ و نشر بازرگانى، 1389.
2 (محمدرحيم اسفيدانى. “فروش در جهان معاصر: مشارکت براى خلق ارزش.” تهران: نگاه دانش، 1392.
3 (محمدرحيم اسفيدانى و حميدرضا عزتى. “روش تحقيق کسب و کار.” تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
4 (محمدرحيم اسفيدانى، سارا رمضاني و حميدرضا عزتى. “راهنماى کاربردى تحول ديجيتال: بازآفرينى کسبوکار شما براى عصر ديجيتال.” تهران:
کتاب مهربان، 1399.
5 (محمدرحيم اسفيدانى، فرشيد خموئى و گلسا تاجيک. “اصول بازاريابى.” تهران: نگاه دانش نوين، 1400.
مقالات چاپ شده در نشريات بينالمللى
1) Nazila Mohebbi, Mohammad Ali Shahhoseini, and Mohammad Rahim Esfidani. “Identification and Prioritization of the Affecting Factors
on CRM Implementation in Edible Oil Industry.” Journal of Basic and Applied Scientific researchh 2, no. 5 (2012): 4993-5001.
۲
2) Hossein Khanifar, Mohammad Rahim Esfidani, Hosein Nazari, and Jalal Naderi. “Evaluation of Tarbiat Modares University brand based
on University Brand Ecosystem Model.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 3, no. 7 (2013):
628-642.
3) Seyed Shahin Sharifi, and Mohammad Rahim Esfidani. “The impacts of relationship marketing on cognitive dissonance, satisfaction,
and loyalty.” International Journal of Retail and Distribution Management 42, no. 6 (2014): 553-575.
4) Mohsen Pashena, Mohammad Rahim Esfidani, and Seyed Mohammadbagher Jafari. “The Role of User Involvement, User Involvement
Types, Product Category Involvement and Advertising Appeals in Social Media Advertising Effectiveness: A Middle East Context (Iran).”
Journal of Creative Communications 14, no. 2 (2019): 85-117.
5) Reza Fazli-Salehi, Mohammad Rahim Esfidani, Ivonne M. Torres, and Miguel Angel Zuniga. “Developing a Specialized Service Quality
Model for Universities.” Services Marketing Quarterly 40, no. 3 (2019): 206-223.
6) Behnam Izadi, Linying Dong, and Mohammad Rahim Esfidani. “STAY HOME AND SHOP TOGETHER.” Journal of Electronic Commerce
Research 22, no. 1 (2021): .
7) Mohammad Rahim Esfidani, Shirin Rafiei Samani, and Amir Khanlari. “Music and consumer behavior in chain stores: theoretical
explanation and empirical evidence.” International Review of Retail, Distribution and Consumer Research XX, no. XX (2022): 1-18.
8) Saeed Arabloie Moghaddam, and Mohammad Rahim Esfidani. “Rise and fall of interactions with brand communities.” Marketing
Intelligence & Planning 40, no. 6 (2022): 772-786.
9 (على اصغر ساجدى فر، محمدرحيم اسفيدانى، محمدحسين وحدت زاده و ميثم محمودى آذر. “ارزيابى تأثير کيفيت خدمات الکترونيک در
.Journal of Information Technology Management 4، 11 (1391): 47-68 “.تهران شهر کارگزارى شرکتهاى آنلاين مشتريان اعتمادسازى
10 (روح اله نورى و محمدرحيم اسفيدانى. “چاپارها در خدمت لجستيک.” چهار راه اسفند 91 ،2) 1391 :(24.
11 (محمدرحيم اسفيدانى، صدف صفوى، اعظم خان احمدى و عباس پور فرخى. “امنيت در تجارت سيار.” تجارت الکترونيک و رايانه تير 92 ،70) 1392:(
.20
12 (محمدرحيم اسفيدانى، نکيسا رضايى و سارا رمضاني. “تاثير نوآورى در فناورى اطلاعات و شبکه دانشى بر عملکرد تجارى شرکت هاى صادرکننده
در صنعت مواد غذايى.” مديريت کسب و کارهاى بين المللى 2 ،4) 1398. 🙁
مقالات چاپ شده در نشريات داخلى
1) Mohammad Rahim Esfidani, and Hashem Aghazadeh. “Internet Marketing Strategies.” Iranian Economic Review 30, no. 2&3 (1999):
67-68.
2) Hashem Aghazadeh, Mohammad Rahim Esfidani, and Mina Mehr Nush. “Intellectual Marketing Strategy.” Knowledge Management
17, no. 65 (2004): 124-135.
3) Marjan Mortazavi, Mohammad Rahim Esfidani, and Ali Shaemi Barzoki. “Influencing VSN users’ purchase intentions.” Journal of
Research in Interactive Marketing 8, no. 2 (2014): 102-123.
4) Shahryar Mohsenin, Amir Sahab Sharif Samet, Mohammad Rahim Esfidani, and Lucas Skoufa. “ustomer Decision-Making Styles as a
Tool for Segmenting Digital Products Market in IRAN.” Journal of Islamic Marketing XX, no. XX (2018): XX.
5) Reza Fazli-Salehi, Mohammad Rahim Esfidani, Ivonne M. Torres, and Miguel Angel Zuniga. “Antecedents of students’ identification
with university brands: A study on public universities in Iran.” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 31, no. 4 (2019): 830-854.
6) MOHSEN KARAMI, Abasali Rastegar, Adel Azar, Davoud Feyz, and Mohammad Rahim Esfidani. “Identifying the Factors Affecting the
Selection of B2B Online Market Entry Strategies Using Soft System Methodology (Case Study: IT Industry knowledge-based
companies).” journal of system management 6, no. 2 (2020): .
7 (غلامحسين نيکوکار ، على ديواندرى، عبدالحميد ابراهيمى و محمدرحيم اسفيدانى. “الگوى رفتار مصرف کننده و استراتژى هاى بازاريابى اينترنتى :
لوازم خانگى ايران.” مديريت بازرگانى 1 ،1) 1111.- 🙁
8 (احمد جعفرنژادچقوشى و محمدرحيم اسفيدانى. “وضعيت زنان دراشتغال ومديريت – مطالعه موردى ايران.” نشريه مطالعات اجتماعى و روان
شناختى زنان (مطالعات زنان سابق) 7 ،1) 1384 :(104-77.
۳
9 (هاشم آقازاده و محمدرحيم اسفيدانى. “بررسى سطح بلوغ تجارت الکترونيکى صادرکنندگان برتر سال 1382 “.مجله تحقيقات اقتصادى 41 ،75
.109-75 :(1385)
10 (هاشم آقازاده و محمدرحيم اسفيدانى. “کاربرد فناورى اطلاعات ( IT ( در مزيت رقابتى پايدار، مطالعه موردى شرکتهاى برتر توليدى.” پژوهش نامه
.117-89 :(1387) 46 ،12 بازرگانى
11 (الهه اسماعيلى آهنگرکلايى ، محمدرحيم اسفيدانى و على رضا دقيقى اصلى . “اثر اينترنت بر عملکرد بازاريابى بيمه عمر.” پژوهشنامه
بيمه(فصلنامه صنعت بيمه سابق) 26 ،102) 1390 :(83-113.
12 (سيدرضا سيدجوادين، محمدرحيم اسفيدانى و حميد اسفيدانى . “طراحى شبکه عصبى جهت انتخاب راهبردهاى بازاريابى اينترنتى.” چشم انداز
.125-111 :(1390) 5 ،10 بازرگانى مديريت
13 (روح اله نورى، محمد ابويى اردکان و محمدرحيم اسفيدانى. “طراحى و تدوين بستههاى آموزشى تجارت الکترونيکى.” فصلنامه پژوهش در نظام
.25 :(1390) 13 ،5 آموزشى هاى
14 (لطف اله فروزنده ، حسين عباسى اسفنجانى و محمدرحيم اسفيدانى. “ترجمه مقاله: مسائل استراتژيک در زمينه استفاده از فناورى اطلاعات و
اينترنت در بازاريابى.” بررسى هاى بازرگانى 9 ،49) 1390 :(2-9.
15 (محمد مهدى پرهيزکارى، حسين عباسى اسفنجانى و محمدرحيم اسفيدانى. “تجارت الکترونيکى شرکت با شرکت (B2B :(يک مدل انتقال.”
بررسى هاى بازرگانى بهمن و اسفند 90 ،51) 1390 :(71-82.
16 (محمدرحيم اسفيدانى و احسان آقاجرى. “ارائه نقشه راه جهت پيادهسازى پنجره واحد تجارى در ايران.” بررسى هاى بازرگانى 1 ،51) 1390:(
.18-15
17 (روح اله نورى، مهدى فتح اله، محمدرحيم اسفيدانى و افشين عليپور پيجانى. “مرورى تطبيقى به وضعيت بستهبندى ايران با چند کشور جهان.”
علوم و فنون بسته بندى 3 ،9) 1391 :(32-45.
18 (محمدرحيم اسفيدانى، طهمورث حسنقلى پورياسورى و على اصغر ساجدى فر. “بررسى و تحليل تاثير کيفيت خدمات الکترونيک در نگهداشت
مشتريان آنى شرکتهاى کارگزارى شهر تهران.” فصلنامه علوم مديريت ايران 7 ،25) 1391 :(21-44.
19 (حميد زارع، محمدرحيم اسفيدانى و مسعود موسوى. “تحليلو بررسى رفتار شاکيانه مشتريان از خدمات پس از فروش سايپا.” مديريت فرهنگ
.173-145 :(1391) 1 ،10 سازمانى
20 (طهمورث حسنقلى پورياسورى، محمدرحيم اسفيدانى، على اصغر ساجدى فر و ابراهيم محمدى. “تاثير کيفيت خدمات الکترونيکى در ايجاد اعتماد
و رضايت مشتريان برخط در صنعت خدمات مالى: مطالعه شرکت هاى کارگزارى فعال در بورس اوراق بهادار تهران.” فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين پاييز
.21 :(1391) 30 و 29 ،91
21 (سعيد فتحى، محمدرحيم اسفيدانى و پريسا يعقوبى. “طراحى الگوى ارتباط بين آمادگى الکترونيکى ملى و بازده سرمايهگذارى بنگاههاى
اقتصادى در فناورى اطلاعات: رويکردى فراتحليلى.” دو ماهنامه دانشور رفتار 2 ،1) 1391 :(41-54.
22 (مهدى مومنى، محمدرحيم اسفيدانى و على حيدرى. “بررسى تاثير عوامل سازمانى بر پذيرش استفاده از نيروگاههاى توليد همزمان برق و حرارت
CHP توسط مشتريان سازمانى.” تحقيقات بازاريابى نوين 2 ،2) 1391 :(37-50.
23 (على اصغر ساجدى فر، محمدرحيم اسفيدانى و طهمورث حسنقلى پورياسورى. “شناسايى مهم ترين ابعاد کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت
هاى کارگزارى با استفاده از روش آنتروپى شانون.” چشم انداز مديريت بازرگانى زمستان، 12) 1391 :(129-148.
24 (شهريار محسنين، محمدرحيم اسفيدانى، محسن کرمى و احمد خواجه دهاقانى. “بررسى سبک هاى تصميم گيرى مشتريان در خريد محصولات
لوازم خانگى مورد مطالعه مشتريان شهر تهران.” مديريت بازرگانى 5 ،2) 1392 :(149-168.
25 (طاهره آبدارى و محمدرحيم اسفيدانى. “نگاهى به سيستم هوش تجارى در صنعت بيمه.” مديريت زنجيره تامين 15 ،40) 1392 :(10-17.
26 (سيدرضا سيدجوادين، على ديواندرى و محمدرحيم اسفيدانى. “الگوى رفتار مصرف کننده و استراتژى بازاريابى اينترنتى.” پژوهش نامه بازرگانى
.159-182 :(1392) 69 ،92 زمستان
27 (مجيد قلى مطلق، هاشم آقازاده و محمدرحيم اسفيدانى. “طراحى الگوى عمل اخلاقى در نظام بازاريابى (مطالعه موردى: فروش شخصى).”
چشم انداز مديريت بازرگانى زمستان 92 ،16) 1392 :(113-132.
28 (وحيد آرايى و محمدرحيم اسفيدانى. “سنجش ميزان کارآمدى کارکنان با استفاده از نظريههاى روان شناختى-مديريتى.” فصلنامه پژوهش هاى
.49-67 :(1393) 3 ،6 انسانى منابع مديريت
29 (شهريار محسنين، محمدرحيم اسفيدانى، حميد رضا حسن زاده کريم آباد و حسين خنيفر. “رابطه قدرت و وابستگى در کانال هاى بازاريابى از
ديدگاه عضو هدف (مورد مطالعه: هنر-صنعت فرش دستباف ايران).” مديريت فرهنگ سازمانى 13 ،1) 1394 :(67-89.
۴
30 (حسين بلوچى، محمدرحيم اسفيدانى و على عمويى اوجاکى. “بررسى تاثير تنوع طلبى و تازگى طلبى گردشگران بر نيت هاى بازديدشان (مورد
مطالعه: گردشگران شهر تهران).” مديريت بازرگانى 7 ،1) 1394 :(43-65.
31 (حميد رضا نژادعلى، محمدرحيم اسفيدانى و محمد پريوند. “حمايت مالى و رابطه آن با وفادارى مشتريان.” مطالعات مديريت ورزشى 7 ،32
.132-119 :(1394)
32 (وحيد قليزاده، محمدرحيم اسفيدانى و ايمان احمدى. “پاسخ مشتريان به رفتار غير اخلاقى خرده فروشان (مورد مطالعه: خريداران خرده فروشى در
سطح شهر تهران).” فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 21 ،58) 1394 :(9-27.
33 (محمدرحيم اسفيدانى، سهيل نجات و حسين بهمنى. “بررسى تاثير عزت نفس، خود ابرازى و لذت خريد بر عشق برند و حسادت برند و پيامدهاى
.20-1 :(1394) 4 ،5 نوين بازاريابى تحقيقات.” آن
34 (على اصغر رشيد، محمدرحيم اسفيدانى و على حميدى زاده. “بازاريابى خيرخواهانه رويکردى نوين در دنياى کسب و کار امروز.” ماهنامه تدبير 26،
. :(1394) 281
35 (فائزه خادم، محمدرحيم اسفيدانى و مهدى خادمى . “بررسى رابطه ويژگىهاى رفتار مصرفکننده و وفادارى مشتريان (مورد مطالعه: مرکز خدمات
پس از فروش گروه بهمن).” فصلنامه علوم مديريت ايران 10 ،40) 1394 :(67-84.
36 (ميثم شيرخدايى، سهيل نجات، محمدرحيم اسفيدانى و محبوبه شاهى. “بررسى تاثير برجستگى برند بر وفادارى برند مقصد گردشگرى.”
.129-111 :(1394) 32 ،10 گردشگرى مديريت مطالعات فصلنامه
37 (محمدرحيم اسفيدانى، روح اله نورى ، زهرا زارع ميرک ابادى، مريم کريمى و مريم زارع. “امکان سنجى تبديل ايران به هاب تجارت الکترونيک در
منطقه.” کيفيت و بهره ورى صنعت برق ايران 5 ،9) 1395 :(81-89.
38 (اسماعيل شاه طهماسبى، محمدرحيم اسفيدانى و سيد سعيد قوام شهيدى. “بررسى تاثير سرمايه اجتماعى درونى و بيرونى بر نوآورى هاى
بنيادى با در نظر گرفتن نقش ميانجى کسب دانش.” توسعه کارافرينى 10 ،1) 1396 :(141-159.
39 (محمدرحيم اسفيدانى، طهمورث حسنقلى پورياسورى، محمد صالح ترکستانى و امير رضا روحانى. “نوعشناسى رفتار صادراتى بنگاههاى
صادرکننده در صنعت برق ايران.” مديريت بازرگانى 10 ،1) 1397 :(1-30.
40 (سعيد عربلوى مقدم، محمدرحيم اسفيدانى، هاشم آقازاده و طيبه زندى پور. “شناسايى و بررسى انواع روابط مصرف کنندگان با اجتماعات برند در
.546-529 :(1397) 3 ،10 بازرگانى مديريت.” اينستاگرام
41 (محمدرحيم اسفيدانى و على حاج محمدعلى. “ارائه الگو هويت برند و عوامل موثر بر آن: موردکاوى صنعت ارتباطات داده.” چشم انداز مديريت
. :(1397) 36 ،17 بازرگانى
42 (محمدرحيم اسفيدانى و فاطمه توپااسفنديارى. “ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشترى (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملى-شهر
چالوس).” کاوش هاى مديريت بازرگانى 11 ،21) 1398. 🙁
43 (زهرا کاشانى زاده، محمدرحيم اسفيدانى، مسعود کيماسى و ميترا معنوى راد. “طراحى نوع شناسى آرايه هاى تصويرى با تمرکز بر رابطه تعاملى
استعاره و مجاز در تبليغات چاپى.” تحقيقات بازاريابى نوين 9 ،1) 1398. 🙁
44 (محمدرحيم اسفيدانى، سجاد عبداله پور و فرشيد خمويى. “نقش طراحى محصول در تبيين واکنش هاى روانشناختى مصرف کنندگان: توجه به
نقش متغيرهاى درگيرى محصول و تجربه مصرف.” پژوهشهاى مديريت در ايران 23 ،3) 1398. 🙁
45 (محبوبه فلاح، مجتبى اميرى، نسترن حاجى حيدرى، نادر سيد اميرى و محمدرحيم اسفيدانى. “طراحى الگوى اکوسيستم کارآفرينى کسب و
کارهاى نوپاى حوزه IT) مورد مطالعه: خراسان جنوبى).” مجله پژوهش هاى مديريت عمومى- دانشگاه سيستان و بلوچستان 12 ،45) 1398. 🙁
46 (على ديواندرى، محمدرحيم اسفيدانى، محمد اسماعيل فدايى نژاد و حسين جليليان. “مدل توسعه محصولات مالى جديد در بازار سرمايه ايران.”
پژوهشهاى مديريت در ايران 24 ،1) 1399. 🙁
47 (سيدرضا سيدجوادين، مجتبى بهرامى، محمدرحيم اسفيدانى، على اکبر فرهنگى و عباسعلى رستگار. “شناسايى مفهوم، علل و پيامدهاى
فرهنگ نيروى فروش.” مطالعات مديريت راهبردى تابستان، 42) 1399. 🙁
48 (محمدرحيم اسفيدانى. “تاثير ادعاهاى تخفيف قيمتى بر ميزان مشارکت کاربران در اينستاگرام.” فصلنامه مديريت اطلاعات- انجمن مديريت
.152-131 :(1399) 2 ،6 ايران اطلاعات
49 (پگاه امامي اقليمي، محمدرحيم اسفيدانى و سيدابوالقاسم ميرا. “شناسايى پيشرانههاى مدل کسب و کار نوآورانه با استفاده از يک مرور
نظاممند.” فصلنامه علمى پژوهشى مديريت نوآورى در سازمان هاى دفاعى 4 ،12) 1400 :(49-76.
50 (محمدرحيم اسفيدانى و على يوسفى. “اثر لوگوى توليدکننده در خردهفروشىها بر رفتار خريد بر اساس اثر زمينه و تئورى علامتدهى.” فصلنامه
.148-117 :(1400) 2 ،8 برند مديريت
۵
51 (هومن اهورى، على ديواندرى، محمدرحيم اسفيدانى و امير اخلاصى. “کاربران کارآفرين: انگيزههاى کارآفرينانه، سرمايههاى انسانى و اجتماعى
(مطالعه موردى: کيک استارتر).” توسعه کارافرينى 14 ،4) 1400 :(561-579.
همايشهاى بينالمللى
1) Mohammad Rahim Esfidani, and Sara Ramezani. “Brand Identity Structural Modeling in B2B market of IT industry.” 2015 Center for
Business & Industrial Marketing Workshop,.
2) Mohammad Rahim Esfidani. “Business to Business Brand Personality: The Effect of Purchase Complexity and tendency to Long-Term
Relationship.” CBIM 2016, Bilbao.
3 (مسعود ساده دل و محمدرحيم اسفيدانى. “ارائه مدل طراحى ارتباطات يکپارچه بازاريابى درمان نابارورى بيماران خارجى.” کنفرانس بين المللى
مديريت، تهران.
4 (محمدرحيم اسفيدانى، مهدى مهذبى، سهيل نجات و فاطمه توپا اسفنديارى. “بررسى عوامل موثر بر رفتار خريد سبز.” کنفرانس اقتصاد سبز،
تهران.


همايشهاى داخلى


1 (هاشم آقازاده، محمدرحيم اسفيدانى، محمد ناطق و رضا عيوضلو. “مزيت رقابتى مبتنى بر IT :ارزش آفرينى دانش محور.” اولين کنفرانس مديريت
فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICTM ،(تهران.
2 (روح اله نورى، محسن صالحى، مهدى فتح اله، محمدرحيم اسفيدانى و مژگان رهبر آزاد. “مدلسازى و تحليل زنجيره ارزش صنعت بسته بندى در
ايران.” پنجمين کنفرانس ملى و سومين کنفرانس بينالمللى لجستيک و زنجيره تامين، تهران.
3 (حسن فرخ زاده، على اصغر ساجدى فر و محمدرحيم اسفيدانى. “شناسايى و وزدندهى مهمترين موانع و چالشهاى به کار گيرى تجارت
الکترونيکى در صنعت بيمه.” پنجمين کنفرانس و جشنوار کسبوکار بيمه،.
4 (على اصغر ساجدى فر، على هاشمزهى و محمدرحيم اسفيدانى. “ارزيابى عملکرد استراتژيک خدمات الکترونيک شرکتهاى کارگزارى شهر
تهران.” نهمين کنفرانس بين المللى مديريت استراتژيک،.
5 (حميد رضا حسن زاده کريم آباد، محمدرحيم اسفيدانى و مريم ساريخانى خرمى. “بررسى اثر بازاريابى على بر وفادارى و نگرش نسبت به برند
(مطالعه موردى: تک ماکارون).” اولين همايش دوسالانه ملى بازاريابى،.
6 (هما آزمايش فرد و محمدرحيم اسفيدانى. “بررسى تأثير نقش واسطه گر سن شناختى بر رفتار خريد مد، علاقه به مد، اعتماد به نفس و رهبرى در
رفتار مصرفکنندگان مد در بازار پوشاک (موردمطالعه: بازار پوشاک تهران).” کنفرانس ملى بهبود و بازسازى سازمان ها و کسب و کارها،.
7 (محمدرحيم اسفيدانى. “رفتار خريد مصرفکنندگان در بحرانهاى اقتصادى (از تحريم تا کرونا).” مديريت کسبوکار در تراز جهانى از منظر اقتصاد
مقاومتى، تهران.