دکتر میرمهرداد پیدائی

مدیریت منابع انسانی

درباره استاد:

دکتر مهرداد پیدایی تحصیلات کارشناسی خویش را در رشته مدیریت دولتی در دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی در دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي و دکترای خود را در رشته مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران گذرانده است.از جمله فعالیت های اجرایی ایشان میتوان به ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي در شركت پالايش نفت اصفهان،ارائه سيستم اثر بخشي برنامه هاي آموزشي در شركت برق منطقه اي تهران،طراحي نظام جامع آموزش كاركنان در شركت فولاد متيل(صنيع كاوه تهران، درخشان اراك، توس مشهد وسهند تبريز) اشاره کرد.

تحصیلات:

دكتري تخصصی:مديريت منابع انسانی/علوم و تحقيقات تهران


كارشناسي ارشد: مديريت دولتی/دانشگاه علامه طباطبايي


كارشناسی:مديريت دولتی/دانشگاه تهران


خلاصه سابقه فعالیت:

ارائه الگوي ارزيابي تعهد سازمانی


برنامه ريزي استراتژيك توسعه منابع انسانی


تجزيه و تحليل و طراحي استاندارد مشاغل


حوزه های مشاوره:

مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت رفتار سازمانی

 

ارزیابی فرهنگ سازمانی

 

برای رزرو مشاوره :

توضیحات بیشتر

سوابق اجرايي و پژوهشي:

رديف

سازمان

عنوان طرح

سمت

سال

1

شركت پالايش نفت اصفهان

ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي

كارشناس ارشد پروژه

1381

2

اداره كل فني وحرفه اي استان قم

نيازسنجي آموزشي در بخش صنعت استان

مدير پروژه

1381

3

شركت برق منطقه اي تهران

ارائه سيستم اثر بخشي برنامه هاي آموزشي

مجري پروژه

1383

4

اداره فني وحرفه اي استان قم

تاثير آموزش هاي فني وحرفه اي بر كميت ،كيفيت وتنوع محصولات كشاورزي

مجري پروژه

1382

5

شركت فولاد متيل

(صنيع كاوه تهران، درخشان

اراك، توس مشهد وسهند تبريز)

طراحي نظام جامع آموزش كاركنان

كارشناس ارشد پروژه

1382

6

ساعس ناجا

طراحي سيستم جذب تا رهايي روحانيون

 

مجري پروژه

1382

7

دانشكده فني دانشگاه تهران

طراحي نظام جامع آموزشي مديران پروژه ها

كارشناس ارشد پروژه

1383

8

مووسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

تعيين نيازهاي آموزشي توسعه تجارت الكترونيكي

كارشناس ارشد پروژه

1384

9

شركت قطارهاي مسافري رجا

ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي

مسئول پروژه

1384

10

شركت قطارهاي مسافري رجا

آسيب شناسي آموزش نيروي انساني

مسئول پروژه

1384

11

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري

آسيب شناسي مديريت منابع انساني

مجري پروژه

1383

12

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري

ارائه الگوي ارزيابي عملكرد كاركنان

مجري پروژه

1384

13

بانک کشاورزي

بررسي وضع موجود منابع انساني

مشاور پروژه

1384

14

بانک صادارت ايران

طراحي نظام جامع آموزش کارکنان

همکار اصلي

1384

15

شرکت توسعه و عمران نايين

برنامه ريزي نيروي انساني

مجري پروژه

1385

16

شركت مديريت شبكه برق ايران

طراحي سيستم ارزيابي عملكرد و نظام پاداش

مجري پروژه

1385

17

شركت قطارهاي مسافري رجا

طراحي سيستم جذب و استخدام

مسئول طرح

1386

18

شركت قطارهاي مسافري رجا

نيازسنجي تخصصي مديران

مسئول طرح

1386

19

شركت قطارهاي مسافري رجا

عارضه يابي مديريت منابع انساني

مسئول طرح

1386

20

مركز آگاهي نيروي انتظامي

سنجش رضايت شغلي كاركنان

ناظرطرح

1387

21

شركت رجا

اجراي طرح آموزش الكترونيكي

مسئول طرح

1387

22

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي

مدير پروژه

1387

23

مركز آگاهي نيروي انتظامي

تهيه دستورالعمل نظرسنجي از كاركنان ، جامعه و مشتريان

مجري پروژه

1388

24

ساعس ناجا

آسيب شناسي طرح پيك ايمان

مجري پروژه

1388

25

شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (شركت كارخانجات دارو پخش، تماد ، پارس دارو و اكسير)

تجزيه و تحليل و نيازسنجي آموزشي مشاغل

مجري پروژه

1388

26

وزارت علوم

اصلاح فرايندهاي محوري آموزشي و دانشجويي

همكار اصلي

1389

27

پالايش گاز هاشمي نژاد

ارزيابي 360 درجه

همكار اصلي

1389

28

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري

بررسي سطح كيفيت زندگي كاري و سرمايه هاي اجتماعي

مجري پروژه

1390

29

گسترش صنايع معدني كاوه پارس

برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1390

30

موسسه مال و اعتباري كارسازان آينده

عارضه يابي سازماني و تدوين RFP

مدير پروژه

1390

31

سيمان تهران ، هگمتان، پيوند گلستان، گيلان سبز ، ايلام و لوشان

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

32

فولاد كاوه كيش و كاوه شرق

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

33

آلومينيوم خوزستان

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

34

خدمات مهندسي ساميك

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

35

شركت بازرگاني ايتريتك

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

36

ساخت قطعات بتني پريفاب

طرح شناخت و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مجري پروژه

1391

37

سازمان نوسازي مدارس

طراحي مدارس امن با رويكرد پدافند غير عامل

مدير پروژه

1391

38

پيشگامان كوير يزد

طراحي نرم افزار جامع آموزش كاركنان با رويكرد iso10015

مشاور پروژه

1391

سوابق اجرايي و پژوهشي در صنعت خودرو:

 

1- كارشناس ارشد پروژه اثربخشي آموزش كاركنان(1381)

2- مسئول طرح تهيه شايستگي ها و قابليتهاي مديريتي (1389و1383)

3- مسئول طرح بررسي دلايل ترك خدمت كاركنان(1383)

4- مسئول طرح تدوين نظام ارزشي و فرهنگ سازماني(1383و1389)

5- مسئول اجراي طرح ارزيابي 360 درجه مديران و طراحي نرم افزار مربوطه(1390-1384)

6- مسئول طرح آسيب شناسي مديريت منابع انساني(1384)

7- طرح افزايش رضايت كاركنان از خدمات درمانگاهي با رويكرد شش سيگما(1385)

8- اجراي طرح برنامه ريزي نيروي انساني و طراحي نرم افزار مربوطه(1385)

9- تدوين اظهارنامه EFQM در حوزه منابع انساني(1385و87)

10- همكار طرح مديران فردا(1386)

11- تهيه دستورالعمل انتخاب كاركنان نمونه(1386)

12- تهيه دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مديران پروژه ها(1386)

13- تهيه دستورالعمل ارتقاء مشاغل كارداني(1386)

14- تهيه دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مدرسين (1386)

15- تهيه دستورالعمل ارزشيابي آموزش(1386)

16- طراحي و اصلاح فرايند جذب كاركنان(1386)

17- اجراي طرح سنجش ميران رضايت شغلي كاركنان(1386)

18- شناسايي الگوي تجزيه و تحليل شغل(1386)

19- اجراي طرح عارضه يابي مديريت منابع انساني(1386)

20- بررسي تطبيقي حقوق و مزاياي كاركنان در شركتهاي اقماري ايرانخودرو (1386)

21- طراحي فرايندهاي مديريت منابع انساني(1386)

22- تدوين سياستها و خط و مشي هاي مديريت منابع انساني(1386)

23- تدوين نظام جامع منابع انساني (1387)

24- سنجش رضايت شغلي كاركنان (1390-1387)

25- تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني (1388)

26- تهيه بانك جامع آزمونهاي استخدامي(1388)

27- بررسي دلايل ريزش نيروي نمايندگي ها( 1389)

28- ارزيابي فرهنگ سازماني(1390-1389)

29- ارزيابي كيفيت زندگي كاري(1389)

30- تهيه اظهارنامه تعالي منابع انساني(1390)

31- آسيب شناسي منابع انساني (1390)

32- ارائه الگوي ارزيابي تعهد سازماني (1390)

33- برنامه ريزي استراتژيك توسعه منابع انساني(درحال اجرا)

34- تجزيه و تحليل و طراحي استاندارد مشاغل ( در حال اجرا)