مشاوران

نمایش 1 - 16 از 94

آداب معاشرت و زبان بدن فروش

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

استاد علیرضا اسکندری

بازاریابی و فروش , تبلیغات

استاد محمدرضا نصرالهی

استارت آپ , امور حقوقی بیمه و قانون کار

استراتژی های بازاریابی و برنامه بازاریابی

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک

استراتژی های بازاریابی و برنامه بازاریابی

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک

اصول کار آفرینی و نوآوری

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , کارآفرینی

اصول و روش های تحقیقات بازار

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , تولید محتوا , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

اصول و فنون مذاکره

استارت آپ , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

بابک هادی

امور مالی و سرمایه گذاری

بازارشناسی بین الملل

امور مالی و سرمایه گذاری , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , صادرات و واردات , مدییریت منابع انسانی

بچه کاسب

امور مالی و سرمایه گذاری , توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی

برنامه نویسی کودکان اسکرچ (scratch)

استارت آپ , توسعه کسب وکار , کارآفرینی

برنامه نویسی مقدماتی (اسکرچ1)

استارت آپ , توسعه کسب وکار , کارآفرینی , مدییریت منابع انسانی

پکیج باشگاه مدیران کسب و کار

استارت آپ , بازاریابی و فروش , توسعه کسب وکار , مدیریت استراتژیک , مدییریت منابع انسانی

پکیج کامل دوره کسب و کار نوجوانان

استارت آپ , امور مالی و سرمایه گذاری , توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی
1 2 3 4 5 6