پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

پروژه هایی با ماهیت عارضه یابی ، شناسایی و حل مسأله در قالب قراردادهای تحقیقاتی و مشاوره

 • عارضه یابی سازمانی
 • تحول و نوآوری سازمانی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • رهبری و مربی گری (کوچینگ) کسب و کار
 • مدیریت تغیر و تحول
 • برنامه ریزی، مدیریت و توسعه سرمایه انسانی
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری
 • ساختار و معماری سازمانی
 • تفکر و تحول استراتژیک
 • تفکر سیستمی و تفکر طراحی
 • بودجه ریزی و کنترل استراتژیک
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • طراحی و استقرار دفتر مدیریت استراتژیک (SMO)
 • مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • مدیریت عملکرد و تعالی کسب و کار
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن (BSC)
 • مدیریت کیفیت و بهره وری
 • بودجه ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد
 • تدوین مدل کسب و کار (Business Model-BM)
 • تدوین طرح تجاری/ کسب و کار (Business Plan-BP)
 • تدوین گزارش طرح توجیهی /امکان سنجی (Feasibility Study-FS)
 • حقوق و قراردادهای کسب و کار
 • قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
 • قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مهندسی و مدیریت ارزش
 • مدیریت پروژه
 • طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • استراتژی ها و مدیریت مالی
 • طراحی سیستم های مالی
 • مهندسی مالی و بهینه سازی ساختار مالی
 • فرصت ها و استراتژی های سرمایه گذاری
 • مدیریت سبد سرمایه گذاری (Portfolio Management)
 • تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک
 • ارزش گذاری (Valuation)
 • ارزیابی موشکافانه (Due Diligence)
 • تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
 • مشاوره ورود به بازار سرمایه (بورس)
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت نقدینگی و کنترل مالی
 • بودجه بندی سرمایه ای و کنترل بودجه ای
 • روش های تامین مالی
 • فناوری ها و ابزارهای نوین مالی (فین تک)
 • تحلیل بازار و هوش بازار
 • تحقیقات بازار و بازارشناسی
 • تحلیل مشتری و هوش مشتری
 • تحلیل رقیب و هوش رقیب
 • تحلیل همکار و هوش همکار
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • بخش بندی بازار و انتخاب بازار هدف
 • تدوین برنامه بازاریابی
 • مهندسی فروش
 • برنامه ریزی فروش
 • مدیریت عملیاتی فروش
 • ساختار و سازمان بازاریابی، توزیع و فروش
 • بازاریابی صنعتی
 • بازاریابی دیجیتال
 • بازاریابی فناوری محور (MarTech)
 • بازاریابی داده محور
 • بازاریابی محتوا
 • بازاریابی چریکی/پارتیزانی
 • بازاریابی حسی و عصبی
 • بازاریابی بین الملل
 • مدیریت صادرات و واردات
 • قیمت گذاری
 • مدیریت محصول
 • مدیریت کانال بازاریابی، توزیع و فروش
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت رفتار مصرف کننده
 • مدیریت استراتژیک و معماری نام تجاری (برند)
 • مدیریت بازاریابی الکترونیک (دیجیتال)
 • مدیریت سفر و تجربه مشتری
 • مدیریت رضایت و وفاداری مشتری
 • مدیریت تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • مدیریت روابط عمومی
 • مدیریت مذاکرات تجاری و فروش
 • مدیریت قراردادهای تجاری و فروش
 • مدیریت تیم بازاریابی و فروش
 • مدیریت شواهد فیزیکی و دیجیتال
 • تحلیل اقتصادی و تحلیل کسب و کار
 • تحلیل داده کسب و کار و داده های عظیم (Big Data)
 • مدیریت نوآوری و فناوری کسب و کار
 • کارآفرینی و مدیریت استارت آپ
 • خلاقیت، نوآوری،کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار
 • اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی
 • اقتصاد اشتراکی و اقتصاد چرخشی/دورانی
 • هوش مصنوعی (AI) و هوش کسب و کار (BI)
 • سیستم اطلاعات مدیریت و سامانه های هوشمند کسب و کار
 • تحلیل‌گر حرفه‌ای کسب‌وکار
 • مدیر حرفه‌ای تحلیل کسب‌وکار
 • تحول دیجیتال
 • فناوری های نوظهور دیجیتال
 • متاورس و Web3.0
 • بلاکچین و رمزارزها

پروژه های اجرائی و عملیاتی

پروژه هایی با ماهیت اجرایی و عملیاتی در قالب قراردادهای پیمانکاری و حق العمکاری

• امور حقوقی و قراردادها

• امور ثبت و مجوزها

• امور سرمایه انسانی

• امور زنجیره تامین

• امور مالی و حسابداری

• امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی

• امور بانکی و بیمه ای

• امور بورس، سرمایه گذاری و تامین مالی

• امور برند و مسئولیت اجتماعی

• امور بازاریابی و فروش

• امور تبلیغات و اطلاع رسانی

• امور روابط عمومی و ارتباطات

• امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

• بازاریابی دیجیتال

• تبلیغات دیجیتال

• فروش دیجیتال

• ارتباطات دیجیتال

مشاوره رایگان و سفارش پروژه

مشخصات خود را وارد کنید