کتاب بازارشناسی مفاهیم و کاربردها

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

بهترین و موثرترین تکنیک های جذب و ارتباط با مشتری در فضای دیجیتال…

0
100,000 تومان

آموزش انواع مدل های کسب و کار دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

گام های قدم به قدم برای طراحی موفق مدل های کسب و کار دیجیتال…

0
300,000 تومان

آموزش بازاریابی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

بهترین و موثرترین تکنیک های جذب و ارتباط با مشتری در فضای دیجیتال…

45
300,000 تومان

آموزش بازاریابی مکان محور دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

بهترین و موثرترین تکنیک های بازاریابی در فضای دیجیتال مکان محور…

0
300,000 تومان

آموزش تبلیغات دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

موثرترین راه کارهای افزایش مشتری برای تمام کسب و کار ها

0
300,000 تومان

آموزش راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

بهترین و موثرترین تکنیک های جذب و ارتباط با مشتری در فضای دیجیتال…

0
300,000 تومان

آموزش شناسایی و انتخاب ایده کسب و کار و فرصت های دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

 جدیدترین و سودآورترین فرصت ها و ایده های کارآفرینی برای راه اندازی کسب و کار…

0
300,000 تومان

آموزش فروش دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

چگونه از طریق فروش دیجیتال به درآمدهای زیاد برسیم؟!
از جذب مشتری تا افزایش فروش

1
300,000 تومان